De Kakapo - de papagaai die niet vliegt

A KAKAPO,
PHOTO BY FLICKR USER JIDANCHAOMIAN.
De Kakapo is een vreemde vogel uit Nieuw-Zeeland, deze niet-vliegende papegaai 'voelt' zich 's nachts een weg door het bos met snorhaar-achtige veren.
Er zijn slechts 126 Kakapo overgebleven. De groep beschermde vogels zijn de laatste van een soort die tot ongeveer 800 jaar geleden over een groot deel van Nieuw-Zeeland voor kwam. De komst van de mens,  ratten en onze andere meelopers hebben voor het bijna uitsterven van de Kakapo geleid.

Mestkevers kijken ook naar de sterren en de maan

Niet alleen vogels, zeehonden en mensen gebruiken de maan en de sterren om te navigeren. Ook mestkevers doen dit.
Ze maken gebruik van de zon, de maan, en de hemels patronen om te bewegen langs rechte paden, weg van de intense concurrentie op de mesthoop. Zelfs op heldere maanloze nachten slagen veel kevers er nog steeds in zich te langs rechte paden te lopen.